Menu

Discussieleider Victor Chevallier krijgt de olifant op tafel

Een bedreven discussieleider als Victor Chevallier denkt minimaal drie stappen vooruit. De hamvraag die hij bij de start van elke bijeenkomst stelt, luidt dan ook: ‘Wat moet er na afloop concreet anders zijn dan nu?’ Met de uitkomst helder voor ogen krijgt elke discussie en iedere bespreking focus. Er worden spijkers met koppen geslagen. Met oog voor het proces en gevoel voor ieders belangen.

Door de wol geverfde discussieleider

Wie al ruim 30 jaar actief is als discussieleider en zo veelzijdig is als Victor, verdient het predicaat: door de wol geverfd. Als discussieleider, maar ook in zijn rol van dagvoorzitter, (radio)presentator, professioneel interviewer en reclamespreker. Daarnaast werkt Victor als trainer, coach en mediator in de zakelijke dienstverlening. Met al zijn ervaring in het bedrijfsleven, de zorg, de overheid én het onderwijs is hij breed inzetbaar. Bovendien krijg je hem niet gek. Kalm redt hij zich uit elke situatie.

Geboren interviewer

Victor is een geboren interviewer die de juiste vragen op het juiste moment stelt, prikkelt en aanzet tot nadenken. Hij is direct, maar op een respectvolle manier en hij laat iedereen in zijn of haar waarde. Hij speelt met de ruimte en weet ook de droogste stof tot leven te brengen.

Doortastende discussieleider

Zijn grootste kracht: de diepere laag, het werkelijke probleem aanboren. De olifant op tafel krijgen. In veel samenwerkingsverbanden geen overbodige luxe, gewend als men is aan een cultuur van elkaar de hand boven het hoofd houden en zaken onder de mat schuiven. Uiteindelijk schaadt dit de verhoudingen, het arbeidsplezier en (dus) de productiviteit. Victor krijgt de olifant gegarandeerd op tafel. Vaak wel even een lastig moment. Maar wil je werkelijk stappen zetten met elkaar? Dan moet je er samen echt even doorheen. Het geeft lucht en energie, en biedt ruimte aan nieuw elan.

Objectief, neutraal en op niveau

Victor brengt en houdt het thema inhoudelijk op het juiste niveau. Hij weet feilloos feiten van meningen en emoties te onderscheiden en is zich voortdurend bewust van zijn objectieve neutraliteit. Daarbij stelt hij frisse vragen. Niet gehinderd door gevoelens, blinde vlekken of voorkennis die een heldere kijk op zaken in de weg kunnen staan. Hét grote voordeel van een externe discussieleider of dagvoorzitter. Interpretatieverschillen weet hij snel boven tafel te krijgen. Daarbij stimuleert hij graag het debat. Met ingetogen humor en zelfspot om iedere deelnemer scherp te houden.

Effectieve gespreksvormen

Victor is steeds op zoek naar de meest effectieve gespreksvorm: vernieuwend waar zinnig, traditioneel wanneer effectief. Hij helpt om een visie om te zetten naar gezamenlijk gedragen beleid. Je weet wel, alle neuzen dezelfde kant op en zo.

Victor samengevat

Victor mijdt wat scheidt, tenzij hij wil prikkelen in dienst van het resultaat. Hij vindt wat bindt, als dat tenminste het doel is. Net wat nodig of gewenst is. Wil je dat je teamoverleg, heidag of andere zakelijke bijeenkomst concrete resultaten oplevert? Spijkers met koppen die die de organisatie als geheel verder helpen? Met Victor als neutraal, objectief maar warm betrokken discussieleider gaat dat lukken. Gegarandeerd.

Benieuwd?

Benieuwd naar de mogelijkheden om Victor als discussieleider in te zetten voor jouw organisatie? Misschien goed om dan eens met hem te praten. Vrijblijvend, bij een kop koffie? Neem contact op of bel (0317) 413 492.

WhatsApp